75 artiklar, 15 användare, 215727 besök, 56782 unika

Startsida
WEBmaster
Guide
Sök blogg
Sök Bilder
Sök användare
Taggar
Slumpad blogg
Slumpad sida
Slumpad bild
Dagens Nyheter
Den Senaste
Chatt
Senaste bilderna
Mest visade
Topplista

Kategorier:
Filmer
Gambling
Musik
Skolarbeten
Spel
Skolarbeten/Religion
Admin /  Skapad: 29-3-07 / Bloggnummer: 311 / Visad 34034 gånger

Regler och Förbud

Regler och Förbud

Gemensamma grundregler

I Islam är där fempelare och i Judendomen och Kristendomen är där 10 stycken budord.

Du ska behandla andra såsom du själv vill bli behandlad gäller för alla Abrahamitiskareligionerna.

Många av religionernas regler är nuförtiden antingen lagar eller normer.

Abort

Djupt troende av alla de abrahamitiskareligionerna är väldigt mycket emot att allt som förhindrar att liv blir till på vår planet. Till exempel är de emot abort. Men de tycker att om kvinnans liv riskeras p.g.a. barnet så är det tillåtet att göra abort.

Mat

Islams hallall och judendomens koscher är rätt lika varandra eftersom de båda förbjuder ätandet av griskött.

Islam:

I Islam förbjuds människan att äta blodmat, griskött, kött av djur som dött på annat sätt än genom slakt och kött av rovdjur. Att undvika griskött är mer än att bara undvika korv, fläsk, skinka, späck, kalvsylta, leverpastej, osv.

Judendomen:
Idisslande nötkreatur med kluvna hovar får ätas; dessa ska vara tamboskap, inte vilda och inte rovdjur. I praktiken: Kor, får, rådjur. Ej ätbara blir därför bl.a. hästar, grisar och harar.
Bland fåglarna är hönsfåglar och anka tillåtet. Fiskarna ska ha fjäll, alltså bortfaller skaldjur, bläckfisk, ål.
Alla ätliga växter är tillåtna. Alla ägg- och mjölkprodukter är tillåtna.

 

 

Kristendomen och Judendomen

Man ska leva efter de regler som gud har bestämt för människorna enligt alla religioner.

Kristendomen bygger på Gamla Testamentet, judarnas Bibel. Alltså är det uppenbart att det finns väldigt mycket gemensamt i trosuppfattning. Det viktigaste är tron på en Gud och de tio budorden som än idag de västerländska länderna är lever efter.

Homosexualiteten

Enligt Bibeln är homosexualitet en synd. Men ändå finns det bland många judar. Den moderna judendomen har utvecklat en tolerans, där homosexualitet inte fördöms. Men dock har Ortodoxa grenar av judendomen har en mer negativ attityd än konservativa och liberala.

 

Guds Tio budord

1. Du skall inte ha några andra gudar vid sidan av mig!
2. Du skall inte missbruka herrens din guds namn!
3. Tänk på vilodagen så att du helgar den!
4. Hedra din fader och din moder för att det må gå dig väl och du må länge leva in ditt land!
5. Du skall inte dräpa!
6. Du skall inte begå äktenskapsbrott!
7. Du skall inte stjäla!
8. Du skall inte bära falskt vittnesbörd!
9. Du skall inte ha begärelse till din nästas hus!
10. Du skall inte ha begärelse till din nästas hustru, ej heller till hans tjänare eller tjänarinna , ej heller till något som tillhör din nästa!

 

Islam

De Fem pelarna

  1. Shahada (Trosbekännelsen): "Jag vittnar att det inte finns någon gud annan än Allah och jag vittnar att Muhammad är Guds sändebud."
  2. Salat (Bönerna): Dessa skall genomföras fem gånger om dagen. Bönerna styrker och uppmuntrar tron på Gud och inspirerar människan till en strävan högre mot moral och att uppfylla sina plikter som muslim i enlighet med Guds uppenbarelse i Koranen och profeten Muhammads (saw) exempel. Bönerna renar hjärtat och kontrollerar begären och frestelserna till att handla felaktigt och ont.
  3. Zakat (allmosan): är den årliga "skatten" av ens egendom som skall ges som välgörenhet till behövande.
  4. Saum (Fastan): Fastan hör till månaden Ramadan som är den nionde i den islamiska månårskalendern. Under denna månad avstår muslimerna från mat, dryck och sexuell aktivitet från dess det ljusnar till dess mörkret har fallit på. Ramadan är verkligen en "helgad månad", med annan karaktär än årets övriga. Det är lugnt på dagen med lite folk på gatorna. På många ställen i muslimska länder stängs restaurangerna. Men natten är desto livligare. Moskéerna fylls med folk som gör "tarawih" en sorts bön som görs under Ramadan. Under de tio sista nätterna samlas ännu fler folk i Moskéerna. En av de nätterna infaller Laylat al qadr, "maktens natt", då andaktens värde är särskilt stort. Det var under denna natt som Gud uppenbarade Koranen till profeten via ängeln Gabriel.
  5. Hajj (Vallfärden): Till Mecka vallfärdar muslimska pilgrimer under några dargar för att utföra de vallfärdsriter som är föreskrivna i Koranen och Profeten Muhammads tradition. Detta inträffar på det islamiska årets 12:e och sista månad enligt den islamiska kalendern. Att utföra vallfärden en gång i livet är en plikt för varje muslim som är i stånd att göra det. I Mecka ligger helgedomen Kaba, centrum i muslimska världen.Kommentera
 
     
Design/kodning/planering - Jonatan Jönsson