75 artiklar, 15 användare, 209867 besök, 51786 unika

Startsida
WEBmaster
Guide
Sök blogg
Sök Bilder
Sök användare
Taggar
Slumpad blogg
Slumpad sida
Slumpad bild
Dagens Nyheter
Den Senaste
Chatt
Senaste bilderna
Mest visade
Topplista

Kategorier:
Filmer
Gambling
Musik
Skolarbeten
Spel
Skolarbeten/Lokala Nätverk B
Admin /  Skapad: 29-3-07 / Bloggnummer: 317 / Visad 13297 gånger

Kapitel 7-11

Kapitel 7

 

96. Var anger man nätverksinställningarna i Windows 2003?

I nätverks och fjärranslutningar. I kontrollpanelen och sen Nätverks- och Internet-inställningar.

97. Var anger man datorns netbios namn i Windows 2003?

I network identification.

 

98. Om man inte väljer att få en ip-adress från en dhcp-server, vilka parametrar bör man då ange i tcp/ip?

En Ip-address som är ledig på ditt nät, en nätmask, en gateway om det behövs, en dns server som det behövs.

 

99. Nämn två bra verktyg för kontroll och felsökning i tcp/ip?

Ping och ipconfig

 

100. Kan en dhcp server ha en egen dynamisk ip-adress?

Ja

 

101. Varför bör man auktorisera en dhcp-server i actice directory?

För att förhindra att icke auktoriserade dhcp servrar ska ge ut ip adresser.

 

102. Vad bör man skicka med dhcp-lånet (förutom ip-adress och subnetmask)?

Gateway och dns

 

103. Vilket är det bästa valet under node type och varför bör man välja detta?

H-node.(Hybrid av broadcast och peer). Detta bör man välja för att slippa onödigt mycket nätverkstrafik vilket kan sänka hastigheter m.m. vid kommunikation.

 

104. Vilket program kan man gärna använda för att fjärradministrera servers?

Remote desktop

 

105. Nämn minst två fördelar med att använda terminal server?

Enklare administration och underhåll, kan köra över långsamma kommunikationer, möjlighet att arbeta på distans och på olika platser och det kan köras med äldre och sämre datorer.

 

106. Vilket klientprogram används för terminal server i windows xp?

Remote Desktop

 

107. När man använder Terminal Server för att dela på applikationer, hur måste man då installera program. Kan man använda program som installerats före man installerade Terminal Server tjänsten?

Man måste gå in i kontrollpanelen och välja lägg till ta bort program och installera programmen därifrån inget annat. Annars kan bara det användarkontot som installerade programmet använda det.

 

108. Vilket program använder man på servern för att hantera terminal server sessioner?

Terminal services manager

 

Kapitel 8

109.

Filsystem

Används på

Stöds även av dessa operativsystem

Max storlek på partition/volym

FAT

MS-dos och disketter

 

2.1GB i MS-dos/4GB i Windows NT

FAT32

Windows 95B

Windows 98, 2000, 2003

32GB/2TB

NTFS

Windows NT

Windows 98, 2000, 2003, NT

16 Exabyte(nuvarande 2TB)

CDFS

CD-Rom

 

 

UDF

DVD

 

 

 

110. Ange vilket filsystem som är lämpligast i nedanstående fall för windows 2003?

A) Du vill ha hög säkerhet: NTFS

B) Du vill kunna starta datorn i MS-DOS: FAT

C) Du vill även kunna starta datorn i Windows 98 SE: FAT32

 

111. Hur skriver du för att konvertera c: från fat till ntfs?

convert c: /fs: ntfs

 

112. Hur många primära och utökade partitioner kan du ha i Windows 95/98

2 primära eller en av varje.

 

113. Hur många primära och utökade partitioner kan du ha i Windows 2003?

4 primära eller 3 primära och en utökad.

 

114. Hur anger man vilken av de primära partitionerna som datorn skall boota på?

På den första hårddisken anger man en av de första partitionerna som AKTIV.

 

115.Vilka är fördelarna med att använda Dynamiska diskar? Nämn minst 4 st.

Antalet volymer på en disk är inte längre begränsad.

Du kan skapa en volym med diskarna från flera hårddiskar.

Det går att utöka en befintlig volym med utrymme från en annan hårddisk.

Du kan skapa speglade volymer.

 

116. Kan man uppgradera en disk till dynamisk utan att förlora den lagrade datan?

Ja

 

117.Kan man återgå till standarddisk från en dynamisk utan att förlora den lagrade datan?

Nej

 

 

 

 

118. Olika volymer i Windows 2003:

Volymtyp

Antal diskar som behövs

Feltolerant

Snabbhet

Simple Volume

1

Nej

Normal

Spanned Volume

Minst 2

Nej

Normal

Striped Volume

Minst 2

Nej

Snabbast

Mirrored Volume

2

Ja

Normal

Raid-5 Volume

Minst 3

Ja

Snabb

119. Namnskillnader mellan windows 2003 och Windows NT 4.0

Volymtyp(Windows 2003)

Motsvarar i Windows NT 4.0

Spanned Volume

Volume Set

Striped Volume

Stripe Set

Mirrored Volume

Mirror Set

Raid-5 Volume

Stripe Set with Parity

 

120: Vilken är fördelen med Spanned Volume?

Svar: Man kan slå ihop flera hårddiskar till en och samma volym.

 

121: Vilken RAID nummer har Striped Volume?

Svar: RAID-0

 

122: Vilket RAID nummer har Mirrored Volume?

Svar: RAID-1

 

123: Vilka Volymstyper kan användas för System- och Bootpartition?

Svar: Mirrored Volume och Simple Volume

 

124: Hur stort är det maximala lagringsutrymmet som du kan få om du skrapar en RAID-5 Volume med nedanstående diskar?

 

Disk                                    Storlek                               Opartitionerat utrymme

disk1                                   10gb                                    4gb

disk2                                   10gb                                    2gb

disk3                                   20gb                                    20gb

 

Svar: 4+4+4=12gb. Av detta utgår 4gb till paritetsinformation vilket ger oss 8gb kvar tillgängligt för data.

 

Disk                                    Storlek                               Opartitionerat utrymme

disk1                                   10gb                                    6gb

disk2                                   20gb                                    10gb

disk3                                   20gb                                    20gb

 

Svar: 6+6+6=18gb. Av detta utgår 6gb till paritetsinformation vilket ger oss 12gb kvar tillgängligt för data.

 

Disk                                    Storlek                               Opartitionerat utrymme

disk1                                   10gb                                    6gb

disk2                                   10gb                                    8gb

disk3                                   20gb                                    20gb

disk4                                   20gb                                    20gb

disk5                                   20gb                                    20gb

 

Svar: 6+6+6+6+6=30gb. Av detta utgår 6gb till paritetsinformation vilket ger oss 24gb kvar tillgängligt för data.

 

125: Vilka är de obligatoriska startfilerna i Windows 2003?

Ntldr, ntdetect.com, boot.ini

 

126: Vilka är startfilerna som ibland kan behövas i Windows 2003?

bootsect.dos och ntbootdd.sys

 

127: Vad anger den s.k. ARC sökvägen?

Advanced RISC computer är en hårdvarusökväg som vid uppstart anger från vilken kontrollerkort, disk som partition som Windows 2003 skall starta på.

 

128: I vilken fil hittar man denna?

boot.ini. Ett exempel på en ARC-sökväg är: Multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(2)\windows

 

129: Fyll i nedanstående tabell

Arc-sökväg                                              Vilken disk?                       Vilken partition?

Multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)              1a                                                              2a

Multi(0)disk(0)rdisk(2)partition(1)              3e                                                              1a

Multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(3)              2a                                                              3e

 

130: För vilka typer av hårddiskar används Multi?

IDE/EIDE eller SCSI med eget BIOS aktiverat.

 

131: För vilka typer av hårddiskar används Scsi?

SCSI utan eget BIOS aktiverat.

 

132: När behövs en feltolerant bootdiskett?

Vid diskhaveri om man har boot-partitionen på en diskspegling, Mirrored Volume, om den första av hårddiskarna (originalet) har kraschat. För att byta ut den trasiga hårddisken så måste man först bryta upp speglingen och därefter stänga av datorn för att bryta ut den.

 

133: Ange ARC-sökvägen i nedanstående fall (SCSI diskar med BIOS).

Disk 0

DATA

SYSTEM

DATA

Disk 1

DATA

DATA

DATA

Disk 2

DATA

DATA

DATA

 

134: Ange ARC-sökvägen i nedanstående fall (SCSI diskar med BIOS).

Disk 0

DATA

DATA

DATA

Disk 1

DATA

DATA

DATA

Disk 2

DATA

DATA

SYSTEM

 

135: Ange ARC-sökvägen som skall anges i den feltoleranta bootdisketten i nedanstående fall (SCSI diskar med BIOS).

Disk 0

SYSTEM(Original)

DATA

DATA

Disk 1

SYSTEM(Kopia)

DATA

DATA

Disk 2

DATA

DATA

DATA

 

Kapitel 9

136: Vad betyder förkortningen DNS och vad har DNS för huvuduppgift?

Domain Name System, databassystem som håller ordning på alla adresser till datorer anslutna till Internet eller de lokala nätverket. Så varje dator får en unik adress.

 

137: Förklara skillnaden mellan Internet-domän och Windows-domän?

Internet-domän, hanteras av DNS. Windows-domän menas med det samlade nätverket på ett företag med Servrar, Klientdatorer, Skrivare etc. som alla ingår i Domänen.

 

138: Ge exempel på minst 5 st toppdomäner (ej landsspecifika) på Internet?

.com .net .org .gov .info

 

139. Ge exempel på minst 5st toppdomäner (landsspecifika) på Internet?

.se .de .au .uk .us

 

140. Vilken organisation i Sverige ansvarar för adresser på den svenska .se domänen?

Det gör Thelindata och IBM

 

141. Var lagras DNS databaserna?

Data i en DNS server lagras i så kallade zoner som på en windows 2003 dns server kan vara följande typer:

  • Standard primary (primär)
  • Standard secondary (backup)
  • Reverse (omvänd IP > namn)
  • Active Directory integrated (windows 2000/2003- specific, kräver AD)

 

142. Varför måste man även ha en backup för denna och vad kallas en sådan?

En backup server kallas för sekundär namnserver, man har en backup utifall att den ansvariga servern skulle upphöra att fungera.

 

143. Varför måste man ange Forwarders för sin DNS?

Forwarders är till för att man skall kunna ange IP adresser till en eller flera andra DNS servrar som skall hjälpa till att lösa namnuppslagen, då inte den DNS servern klarar av att lösa ett namn till IP som klienten begär, då skickas frågan över till en i listan av Forwarders.

 

144. Vad innebär Forward Lookup respektiv Reverse lookup?

Forward lookup menas med att den letar efter namn till IP uppslag, medans Reverse letar efter vad hosten heter som har en viss IP

 

145. Vad innebär TTL(Time to live)-tiden?

TTL innebär den minimala tid andra DNS servrar skall lagra (cache) förfrågningar som tagit emot från denna DNS server

 

146. Vad händer om man anger en väldigt lång TTL-tid?

Man sparar in mycket på Internettrafiken och ger snabbare Internetaccess på det lokala nätverket.

 

147. Vilka fördelar är det med att ha en AD-integrerad DNS?

Man ökar prestandan på sin server, Det behövs inga sekundära servrar, Flera Masters (multi masters) finns tillgängliga för uppdateringar.

 

148. Förklara Funktionen med följande poster i DNS-en

  • A-post - Används I forward lookup zones för namn till IP uppslag

 

  • CNAME-post – poster over vedertagna namn, är alias för hostname. Om ett hostname skall översättas och en CNAME-post återfinns kommer DNS att använda CNAME-posten så länge inte en A-post återfinns. CNAME-post kan alltså användas för att ange ytterliggare namn för en host.

 

  • PTS-post – Resursposter över pekare, används för omvända sökningar (IP > namn) I Reverse lookup zone. Denna post behövs om någon önskar göra en Reverse Lookup, dvs. fråga vad hosten heter som har en viss IP-adress

 

  • NS-post – Namnserverpost, används för att ange en lista över en zons officiella DNS-servrar. Postens namn är samma som zonnamnet och en NS post bör finnas på varje namnserver. Varje post anger endast den DNS-servers fullständiga DNS-namn på vilken zonen ligger.

 

149. Ange hur följande poster i en DNS-fil kan se ut:

Svar: www.kalleanka.com IN A 184.11.96.55

 

Svar: www.ankeborg.com IN A 184.11.96.56

 

Svar: www.kalleanka.se IN A 184.11.96.55 ftp IN CNAME www.kalleanka.com

 

Svar: 55 IN PTR www.kalleanka.se

 

150. Vilket program är lämpligt att använda för felsökning och att ställa frågor mot en DNS-server?

Verktyget NSLOOKUP

 

Kapitel 10

151. Vad är en OU och varför använder man gärna sådana?

Organisationsenhet. För att det gör administrationen lättare och man har lättare koll på konton och grupper.

 

152. Nämn fem huvudsakliga funktioner för Group Policy, GPO?

Ange inställningar för användarmiljö, ange scripts, inställningar för säkerhet, ange alternativa sökvägar och automatisk installation av program.

 

153. Var skapas en Local Group Policy och med vilket program?

Lokalt på en dator och då gäller de för alla som loggar in på den. Man använder programmet gpedit.msc

 

154. På vilka tre nivåer kan man ange en Group Policy. GPO?

Site, Domän och OU.

 

155. Var anger man för vilka användare och grupper som GPO:n skall gälla för?

Genom att välja Egenskaper, och sedan under fliken security.

 

156. Vilka användare gäller policyn för, som standard, när en ny GPO skapas?

Authenticated Users

 

157. Vilken av de tre rutorna Not Configured, Enable och Disabled skall man kryssa i om man vill tillämpa den valda policyn?

Enable

 

158. Hur gör man enklast om man vill applicera samma policy i en annan OU?

Man länkar policyn till andra ställen i Ad som man vill ha det på.

 

159. Vilken Policy kommer att gälla om flera GPO:er appliceras på samma användare och om det blir en konflikt mellan deras inställningar?

Local Group Policy, Group Policy och GPO.

 

160. I vilken ordning körs GPO:er för Site, Domän och OU?

Den policy som är högst upp på listan går först. 

 

161. Var i GPO:n kan man ange Policy för följande saker?

Önskad Funktion

Anges under

USER- Administrative Templates  / Computer- Administrative Templates

Disk Quotas

System – Disk Quotas

User/Computer

Anpassningar på startmenyn

Start menu & Taskbar

User

Anpassa Skrivbordet

Desktop

User

Hindra funktioner i kontrollpanelen

Control Panel

User

Anpassa startsida, favoriter mm i Internet Explorer

Windows Components – Internet Explorer

User/Computer

Unge Begränsningar i Utforskaren

Windows Components – Windows Explorer

User

Ange ett Startup eller Shutdown script

Windows settings – scripts(Logon/logoff)

Computer

Ange ett login eller logoff script

Windows settings – scripts(Logon/logoff)

User

Ange en Password policy

Security settings – account policies – password policy

User

Ange Audit Policy

Security settings – local policies – audit policy

User

Ange User Rights

Security settings – local policies – User rights

User

Ange vilka tjänster som skall få startas

Windows Components – Terminal services

User/Computer

Peka om sökvägen till katalogen Mina Dokument

Windows Settings – Folder redirection – My documents

User

Tilldela en applikation till en dator

Software Settings – Software Installation

User/Computer

 

162. Ange i vilken ordning olika saker händer (med Profiler och Policys) när en dator slås på?

a) Eventuell Local group policy för datorn körs

b) Eventuella group policy object, GPO, för datorn körs

c) Eventuella startup script(angivet i Local Group Policy) för datorn körs

d) Eventuella startup script(angivet i Group Policy) för datorn körs

 

163. Ange i vilken ordning olika saker händer (med Profiler och Policys) när en användare loggar in?

a) användarens profil laddas in

b) eventuell local group policy för användaren körs

c) Eventuella group policy object, GPO, för användaren körs

d) Eventuella login script(angivet i Local Group Policy) för användaren körs

e) Eventuella login script(angivet i Group Policy) för användaren körs

f) Eventuella login script(angivet för användarkontot) för användaren körs

 

164. Hur kan man hindra att Policy inställningarna i en GPO skrivs över av andra GPO: er?

Man markerar önskad policy i GPO:n och klickar på options och sen bockar man i no override.

 

165. Hur kan man disabla en GPO?

Man markerar önskad policy i GPO:n och klickar på options och sen bockar man i disabled.

 

166. Hur kan man ange att tidigare tillämpade GPO: er policys inte skall appliceras utan endast den aktuella?

Man tar fram policy fönstret och bockar i rutan ”block Policy inheritance”

 

167. Vilket program kan användas för att granska och testa GPO: er för en användare?

Resultant Set of Policy, Rsop. För att starta programmet högerklickar man på önskad OU och väljer All tasks - Resultant Set of Policy och sen väljer man User istället för container och skriver in användarens namn och vilken dator han sitter vid i computer information.

168. Med vilket program kan du skapa ditt eget administrationsgränssnitt?

Microsoft Management Console, MMC

169. Vilka tre loggar hittar man som standard i Event Viewer och vilka tre andra hittar man på en domönkontrollant?

Standard:Application log, Security log, System log.

Domänkontrollant: Application log, Security log, System log, Directory Service, DNS server, File replication service.

 

170. I vilken log hittar man meddelanden från tjänster i operativsystemet?

System loggen

 

171. I vilken log hittar man loggade händelser som skapas genom Auditing?

System Access Auditing

 

172. Ge minst tre exempel på vad man kan logga genom System Access Auditing?

Account logon events, Account management, directory service access, logon events, object access, policy change, privilege use, process tracking, system events.

173. Var anger man System Access Auditing för:

A) Alla datorer i en domän?

Start – programs – administrative tools - Domain security policy

b) Alla datorer i en OU?

Start – programs – administrative tools – Active Directory Users and Computers

c) Alla domänkontrollanter i en domän?

Start – programs – administrative tools - Domain Controller security policy

 

174. Var specificierar man övervakning av åtkomst till objekt i Active Directory?

Object Access Auditing¨

 

175. Vad måste också vara angivet för att övervakning av åtkomst till objekt i Active Directory skall ske?

Volymen som filerna ligger på måste vara NTFS-formaterad. Eftersom det är bara då säkerhetsinställningar kan göras.

 

176. Var specificierar man övervakning av åtkomst till filer och kataloger?

Man högerklickar på fliken och väljer egenskaper – fliken Security – advanced – fliken auditing(granskning). Sen klickar man på add för att välja vilka användare granskningen ska ske för och för vilka händelser som de utför.

 

Kapitel 11

 

177. Vad innebär Host headers?

Att en organisation kan ha flera webbplatser på en enda server med endast en IP-address. Dessa fungerar inte med SSL. De gör så att bristen på IP-addresser botas lite.

 

178. Vilken katalog brukar användas som rot-katalog för en webbserver?

Inetpub\wwwroot

 

179. Vilka portar används som standard för http (vanlig hemsida) och https(SSL)?

http: 80 https: 443

 

180. Var anger man att index.htm skall vara startdokument för en webbsida?

I Internet Information Services(IIS) så högerklickar man på sin webbplats och väljer egenskaper. Sen klickar man på fliken documents och där ser man till att index.htm är överst på listan.
Kommentera
 
     
Design/kodning/planering - Jonatan Jönsson