75 artiklar, 15 användare, 205517 besök, 48607 unika

Startsida
WEBmaster
Guide
Sök blogg
Sök Bilder
Sök användare
Taggar
Slumpad blogg
Slumpad sida
Slumpad bild
Dagens Nyheter
Den Senaste
Chatt
Senaste bilderna
Mest visade
Topplista

Kategorier:
Filmer
Gambling
Musik
Skolarbeten
Spel
Skolarbeten/Historia
Admin /  Skapad: 29-3-07 / Bloggnummer: 303 / Visad 2821 gånger

Adolf Hitler

                   Adolf Hitler

 

Adolf Hitler föddes den 20 april 1889 i Branau Österrike. Hans far var en tulltjänsteman och förtidspensionerade sig vid 58 års ålder så att Adolf var fattig stämmer inte. 1907 flyttade han till Wien, utan att ha tagit student examen för att söka in på konstakademin. Men antogs inte eftersom hans teckningsprov inte ansågs visa talang. Fram till 1913 livnärde han sig som målare. Samma år flyttade han till München för att slippa militärtjänst och fortsatte sitt liv som konstnär. Hitler tyckte att världskriget 1914 var en befrielse från sitt trista liv, och som representant för de ”nationaliserade massorna” anmälde han sig frivilligt till krigstjänst för Tyskland. På hösten kom han till västfronten där han tjänstgjorde som ordonnans. Han blev skadad två gånger men fick även utmärkelser för sin tapperhet och inställning. I november 1918 åkte han tillbaka till München, då han hade tappat sin tro genom Tysklands nederlag och kapitulation. Han tyckte revolutionen var ett förräderi mot soldaterna vid fronten (en dolkstöt i ryggen). Inom modern forskning förnekar ingen att Hitler var en skicklig politiker – hans framgång berodde på att han och nazistpartiet bättre än några andra utnyttjade masspolitikens medel: välregisserade stormöten, filmer etc. Som militär strateg var han dock usel och under andra världskrigets lopp greps han av storhetsvansinne; för krigets alla mänskliga katastrofer bär han det moraliska ansvaret.

 

Mein Kampf

I februari 1924 anklagades Hitler för högförräderi och dömdes till fem års fängelse. Han var fortfarande österrikisk medborgare men slapp utvisas. I fängelset skrev han boken Mein Kapf som handlar om Hitlers idéer om hur och åsikter om hur Tyskland skulle styras. Han skrev även ner hur hans liv var och skulle bli, t.ex. att han och hans far Alois Hitler hade under hela hans uppväxt haft stora konflikter om hans konstnärliga ambitioner. Han släpptes fri redan den 20 december 1924 och var snabb med att återskapa NSDAP (Nationalzocialistische Deutsche Arbeiterpartei) som byta namn 1920 från DAP.

 

SS, Gestapo och SA

Gestapo är en förkortning av ”Geheime Staatspolizei” och betyder hemliga statspolisen. Gestapo grundades 1933 av Herman Göring som var en av Hitlers närmsta män. Organisationen fick i uppgift att förfölja och avrätta eller i varje fall arrestera de som klagade på den nya ledningen och även motståndare till nazistpartiet. Gestapo samarbetade med SD som tog hand om fakta insamlingen och spionage, medan Gestapo skötte arresteringen, förhör och inspärrningen i koncentrationsläger. Från april 1934 kontrollerades Gestapo ytterst av Heinrich Himmler, som var ledare för SS. Därmed kom Gestapo och hela den tyska polismakten att tas över av SS. SS var livvakter för partiledningen och var klädda i svart för att urskilja sig från de vanliga människorna. Genom särskilda avdelningar kontrollerades SS alla säkerhetspolitiskt viktiga områden. SA var en tysk halvmilitär som skapades 1921 som skydd för partimöten. Under Ernst Röhms ledarskap fick SA ett stort politiskt inflytande. Organisationen löstes upp 1945.

 

Hitler under andra världskriget

För att kunna ta över den största makten i Europa så blev Hitler näst in till tvungen att bilda pakter. Därav bildade han både stålpakten som handlade om att båda länderna skulle ställa upp om det andra landet råkade i krig. Pakten var mellan Hitler och Benito Mussolini. Molotov-Ribbentroppakten som handlade om att båda staterna skulle hålla sig ömsesidigt neutrala ifall något av länderna skulle bli anfallet av en tredje part. Denna pakt var mellan Ryssland och Tyskland. Dessutom skrev man ett hemligt protokoll om att Östeuropa skulle delas upp mellan länderna. Som i förra världskriget ville Tyskland undvika ett tvåfrontskrig så därför var pakterna ett bra, taktiskt drag. Några av hans personliga insatser under kriget bestod bl.a. av beslutet om aktionen mot Danmark och Norge 1940, ändringen av anfallsplanen mot Frankrike, som 1940 ledde till segern på västfronten samt anfallet mot Sovjetunionen 1941.

 

Stålpaktens undertecknande

 

År 1941 hade Hitler själv övertagit ledningen för krigsmakten, och när krigslyckan vände utfärdade han en allmän order om att alla ställningar skulle hållas. Missnöjet i officerskåren växte sig starkare och kulminerade i ett misslyckat attentat mot honom 20 juli, 1944. Hitler behöll sin diktatoriska maktställning in i det sista. Sedan sovjetiska armén omringat Berlin och situationen blivit okontrollerbar begick han 30 april, 1945 självmord tillsammans med Eva Braun, som han gifte sig med dagen innan, i rikskansliets bunker i Berlin. Han sköt sig inte som vissa påstår utan tog giftampuller.

Slutord

Jag tyckte det verkade roligt och ganska lätt att arbeta om Hitler, men märkte efter ett tag att det var ganska svårt att hitta viktig och bra information om honom.

Källor:

Internet (www.algonet.se)

Encarta uppslagsverk 2001

Bonniers stora lexikon

National Encyklopedin
Kommentera
 
     
Design/kodning/planering - Jonatan Jönsson