75 artiklar, 15 användare, 205511 besök, 48602 unika

Startsida
WEBmaster
Guide
Sök blogg
Sök Bilder
Sök användare
Taggar
Slumpad blogg
Slumpad sida
Slumpad bild
Dagens Nyheter
Den Senaste
Chatt
Senaste bilderna
Mest visade
Topplista

Kategorier:
Filmer
Gambling
Musik
Skolarbeten
Spel
Skolarbeten/Datorkommunikation
Admin /  Skapad: 29-3-07 / Bloggnummer: 316 / Visad 1594 gånger
Senast uppdaterad: 03:07 - Söndagen den 22 April 2007
Taggar: IEEE,ISO,ITU,PTS,ISOC,IETF

Standarder organisationer

IEEE (Institute of Electric & Electronic Engineers)

 

1. IEEE är ett förbund som består av 340 000 tekniker inom elektricitet, elektronik och datorer från ungefär 170 länder totalt. IEEE bildades 1963 och är icke vinstdrivande. IEEE sammanställer standarder bland annat inom dataområdet. De har sammanställt standarder för trådlös nätverksteknik. Även trådbundna nätverk har de gett vissa standarder.

 

2. De ansvarar för sina standarder

 

3. Exempel på standarder:

IEEE 802.x som svarar för datornäts och nätverksprotokolls standarder.

IEEE 1394 som är en standard för Firewire.

 

ISO (International Org. of Standardization)

 

1. ISO är ett internationellt standardiseringsförbund, representerat av nationella standardiseringsinstitutioner som jobbar med industriell och kommersiell standardisering.

 

2. De ansvarar för sina standarder

 

3.Standarder för hur stora papper ska vara, datum- och tidsformats standarder m.m.

 

ITU (International Telecom. Union)

 

1.De jobbar mycket med standarder för olika telefonitekniker och hur de ska fungera tillsammans.

 

2. De ansvarar för sina standarder

 

3. De jobbar fram nationella samsystem så att telefonin kan fungera mellan olika nationer

, mobiltelefonsystemet GSM togs även fram av ITU.

 

PTS (Post och Telestyrelsen)

 

  1. PTS är den statliga myndigheten som bevakar, kontrollerar och reglerar post, tele, IT och radio i Sverige. PTS

 

  2. De ansvarar för sina standarder.

 

3. Inom alla områden ska PTS upprätthålla motsvarande lagstiftning (postlagen, telelagen, förordningen om elektronisk kommunikation, m.m.), utfärda tillstånd och utöva tillsyn på operatörerna. Det är också PTS som ansvar att övervaka pris- och tjänsteut.

 

 

 

 

ISOC (Internet Society)

 

1. Kontrollerar, äger och styr Internet. Låter kanske lite stort men de har tonvis av organisationer under dem som ansvarar för olika saker.

 

2. De ansvarar för standarder som bestämts av deras under-organisationer. Exempelvis. IETF. De ska sammanhålla alla standarder som rör Internet.

 

3. se ovan.

 

IETF (Internet Engineering Task Force)

 

1. Arrangerar diskussioner och överenskommelser om den teknik som skall användas på internet.

 

2. Den ansvarar för att folk ska kunna skicka in förslag för olika standarder. Dessa beskrivs i dokument som kallas RFC.

 

3. Ett exempel är den första s.k RFCn som kom ut 1969 och gällde ArpaNet, föregångaren till Internet.

 

Varför behövs standards egentligen?

 

Om pappersark hade haft jätte många olika storlekar på så hade ju t.ex. inte alla skrivare kunna skriva ut med de olika pappersformaten. ex. A4. Om inte USB hade varit en standard så hade kanske var och en av olika produkter som utnyttjar det idag fått använda egna standarder eller andra och då hade man behövt fler portar på datorn. Nu behöver man bara en USB - port så stödjer man de produkterna.

 

Fundera på vilka problem som kan uppstå genom att det finns flera organ. I vilka fall kan detta vara en fördel?

 

De kanske kommer fram till olika standarder som inte fungerar ihop. Eller så kan deras konkurrens leda till framsteg och ännu bättre produkter.
Kommentera
 
     
Design/kodning/planering - Jonatan Jönsson