75 artiklar, 15 användare, 205396 besök, 48495 unika

Startsida
WEBmaster
Guide
Sök blogg
Sök Bilder
Sök användare
Taggar
Slumpad blogg
Slumpad sida
Slumpad bild
Dagens Nyheter
Den Senaste
Chatt
Senaste bilderna
Mest visade
Topplista

Kategorier:
Filmer
Gambling
Musik
Skolarbeten
Spel
Skolarbeten/Datorkunskap
Admin /  Skapad: 29-3-07 / Bloggnummer: 318 / Visad 5365 gånger
Senast uppdaterad: 03:08 - Söndagen den 22 April 2007
Taggar: arbetsuppgifter

Vanliga IT frågor

Allmän IT Frågor:

 

1.      I samhället används datorerna till olika arbetsuppgifter. Ge exempel.

2.      Hur påverkar datoriseringen olika yrkesgrupper som finns i samhället?

3.      Skulle en dator kunna utföra dina arbetsuppgifter?

4.      På vilket sätt påverkar datoriseringen arbetslösheten?

5.      I datorsammanhang pratas det om IT, vad avses?

6.      Vad menas med Ergonomi?

7.      Vad bör du tänka på vid val av Bildskärm?

8.      Hur bör bildskärmen vara placerad i förhållande till ett rums ljuskällor?

9.      Vad är elektronisk handel?

10.  Vad är PC en förkortning av?

11.  Vad är den största skillnaden mellan en PC och en terminaldator?

12.  Vilka arbetsuppgifter är superdatorn lämpad för?

13.  Vad är en stordator?

14.  Vad är ett smartkort?

15.  Vad är skillnaden mellan en bärbar dator och en handdator?

16.  Vad menas med hårdvara och mjukvara?

17.  Vilka komponenter påverkar antalet färger som kan visas på bildskärm?

18.  Vilken uppgift har hårddisken?

19.  Vad menas med processorns klockfrekvens?

20.  Vilka enheter används för att ange datamängder?

21.  Vilka uppgifter har arbetsminnet?

22.  Ge exempel på några in- och utenheter och förklara skillnaden.

23.  Vad är skillnaden mellan primärminne och sekundärminne?

24.  Till vad används ett modem till och hur arbetar det?

25.  Vad skiljer en CD- och en DVD-skiva, vad gäller lagringskapaciteten.

26.  Vad är ett operativsystem?

27.  Förklara vad ett grafiskt användargränssnitt är-

28.  Räkna upp ett antal användningsområden för en PC.

29.  Vad innebär säkerhetskopiering?

30.  Vad är ett virus och hur kan man skydda sig mot det?

31.  Nämn några användningsområden för multimedia.

32.  Vad menas med datakommunikation?

33.  Vad är den främsta anledningen till att man bygger upp ett nätverk?

34.  Vad kallas de datorerna i ett lokalt nätverk som arbetar mot en server?

35.  Vad är serverns främsta uppgift?

36.  Nämn ett annat namn för lokalt nätverk.

37.  Räkna upp tre olika former av nätverksuppbyggnad.

38.  Vad menas med ett protokoll i nätverksammanhang?

39.  Nämn en nackdel med nätverk.

40.  Vad är intranät?

41.  Vad är hyperlänkar?

42.  Vad är skillnaden mellan ett LAN och ett WAN?

 

 

 

 

 

 

Allmän IT Svar:

 

 1. Datorer finns överallt nu för tiden, i hemmet på arbeten överallt. De används för nöjen och just arbeten.
 2.  

 

 1. Ja helt klart. Jag kan göra allt som jag behöver göra på en dator.
 2. De använder robotar istället för människor. Då ökas arbetslösheten.
 3. IT betyder informationsteknik , det betyder modern teknik, datorer, mobiltelefoner och Internet.
 4. Ergonomi är att utforma arbetsmiljön efter människan. Det är en process där arbetsplatser, produkter, och system anpassas till de människor som använder dem.
 5. Att bildskärmens överkant ska vara något lägre än din ögonhöjd. Du bör även tänka på att du kan få ont i ögonen och så också. Du kan få irriterande ögon och i värsta fall sämre syn.
 6. Att ljuset inte lyser direkt på skärmen, att där inte finns något fönster i närheten och att man inte ska ha takbelysning riktat mot skärmen.
 7. Det är när du beställer något från nätet. Det kan vara vad som helst, cd-skivor, filmer, spel och mm.
 8. Personal Computer.
 9. En terminaldator består bara av en bildskärm och ett tangentbord. De används bara till att lagra information, de finns t ex på bibliotek.
 10. De används för att beräkna ekvationer som t ex himlakroppars banor, byggnad av flygplan, projektilers ballistiska banor och även för väderprognoser.
 11. Det är oftast företag som använder sådana datorer för att de behöver lagra mycket information och arbeten.
 12. Det är ett kort, där du har viktig information och där du kan se hur mycket pengar du har på kortet också.
 13. En bärbar dator är ungefär som en vanlig dator, när en handdator används för att hålla reda på tiden, kalender, anteckningar, telefonlista, räknedosa och till mailhantering.
 14. Hårdvara är t ex Moderkortet, Nätverkskortet, Grafikortet m.fl., medan mjukvara är spel, program och sådant. Sådana saker man inte kan röra i en dator är mjukvara.
 15.  Det är grafikkortet som utför det. Det är ett grafikkort som gör så att man har färger på sin skärm.
 16. Ju högre upplösning, desto skarpare text och bild. Den mäts i antal punkter skärmen kan visa horisontellt x antal punkter vertikal.
 17. Det är i hårddisken all information och filer samlas.
 18. Om vi tar till exempel ett 2,2 GHz Pentium 4-processor, så anges de 2,2 GHz som klockfrekvens. Alltså är GHz klockfrekvens. Processorn utför cyklar p/s (klockfrekvens).
 19. KB, MB, GB och TB.
 20. Det är det som sparar allt arbete man har gjort. Om man sparar så registrerar arbetsminnet det och om man inte sparar så registrerar det inte det.
 21. En inenhet är t ex ett tangentbord medan en bildskärm är en utenhet. Skillnaden är att en inenhet används för att mata in data till en utenhet, bildskärmen.
 22. RAM-minnet är primärminnet, det är där all information lagras när datorn utför arbetet. Sekundärminnet är t ex hårddisken, där måste du spara ditt arbete då och då.
 23. En DVD-skiva rymmer mycket mer än en vanlig CD-skiva. Medan en vanlig skiva bara rymmer 700 Mb, så rymmer än DVD-skiva mycket mer. 4,7 Gb till 17 Gb.
 24.  Styr alla program i datorn’
 25.  Ikoner och bilder
 26. Kalkylering ordbehandling. Hemma: Spel, program
 27. När du kopierar hårddisken
 28. Det är ett program som infekterar datorns filer. Man använder en firewall och ett antivirusprogram.
 29. Musik bilder ljud text tal video och filmer
 30. Chat och nätverk och sånt
 31. Man vill låta datorerna kommunicera med varandra
 32.  
 33. Att lagra informarmation
 34. LAN
 35. Ringnätverk, stjärnnätverk, busnätverk
 36. Det sättet som datorer kommunicerar med varandra
 37. Om en får virus så sprids det ganska snabbtKommentera
 
     
Design/kodning/planering - Jonatan Jönsson