75 artiklar, 15 användare, 205465 besök, 48557 unika

Startsida
WEBmaster
Guide
Sök blogg
Sök Bilder
Sök användare
Taggar
Slumpad blogg
Slumpad sida
Slumpad bild
Dagens Nyheter
Den Senaste
Chatt
Senaste bilderna
Mest visade
Topplista

Kategorier:
Filmer
Gambling
Musik
Skolarbeten
Spel

Kina

Innehållsförteckning:

Fakta

Flaggan

Geografi

Religion

Natur och Klimat

Näringsliv

Peking

Befolkning

Språk

 

Fakta

Yta: 9572980km2(ca 21x större än Sverige)

Folkmängd: 1255miljoner (ca 140x fler än i Sverige)

Invånare per km2: 131

Medellivslängd:  Män: 68,6år ,kvinnor: 72,0år

Huvudstad: Peking (Beijing på kinesiska)med 12,5 miljoner invånare

Språk: Kinesiska

Andel läs och skrivkunniga vuxna: 83% (1998)

Religoner: Konfucianism,Taoism och Buddhism

Statsskick: Republik

Nationaldag: 1 oktober

Valuta: 1 hongkong dollar=1,30sek 

            1 Kinesiska Yuan=10jiao= ca 1sek

Tid: Svenk tid+7timmar

Fn-medlemskap: Kina gick med i FN år 1945

Högsta berg: Mount Everest 8848 m.ö.h

Största ö: Hainan

Angränsandeländer:Vietnam,Laos,Burma,Indien,Bhutan,Nepal

Pakistan,Afghanistan,Tadzjikistan,Kirgisistan,Kazakstan,

Mongoliet,Ryssland och Nordkorea

Andra stora städer:

Shanghai(15miljonerinvånare)

Tianjin(9,4miljoner invånare)

Hongkong(5,8miljoner invånare)

 

Flaggan

Rött är revolutionens färg.

Den stora stjärnan symboliserar

kommunism.

De fyra små stjärnorna står för de fyra samhällsklasserna som är arbetare,bönder,borgare

och "patriotiska kapitalister"

Geografi

Till ytan är Kina världens tredje största land och är bara mindre än Ryssland och Canada.

Kina har 22 olika landskap, 5 självbestämmande områden och 3 olika själstyrande storstads områden.

Det finns också ett 40-tal miljon eller mångmiljon städer.

Himalaya, bergskedjan där Mount Everest (8848 m.ö.h.)  ligger finns i Kina och är världens största  bergskedja.

Yangtze floden är Kinas mest trafikerade flod med sina 630 mil.


Religion

Konfucianismen och Taoismen är Kinas traditionella religioner.

Buddhismen kom till Kina för 2000 år sedan och den finns fortfarande kvar men i kinesisk form.

Tibetanernas tolkning av buddhismen kallas lamaismen.

På vissa håll kan även islam och kristendomen finnas.

Natur och klimat.

I östra Kina är det havsklimat, i söder  är det subtropiskt klimat, i norr är det stäppområde och i nordväst finns det öken men i största delen är det tempererat.

Vintrarna är mycket kalla och somrarna mycket varma.

På sensommaren sveper tropiska orkaner (taifun) ibland in över kusten.

Ofta kommer det monsunvindar som medför mycket regn från de angränsandehaven.

I sydöst kan årsnederbörden vara 2000 mm(ca 4x mer än i Sverige).

I nordväst kan årsnederbörden vara endast 100 mm per år.

Kina har många floder som ofta orsakar översvämmningar.

Exempel på stora floder i Kina är Yangtze floden och Gula floden.

Yangtze floden är Kinas mest trafikerade flod.

Kina är ett jordbävningsområde, som drabbats av svåra katastrofer, senast i Tangshan öster om Peking med 655 000 offer 1976.

Näringsliv

Under seklernas lopp har Kina utvecklat ett intensivt jordbruk för att föda sin enorma och snabbt växande befolkning och det är alltjämt basen i ekonomin. Men under 1900-talet har kineserna ställts inför uppgiften att anpassa sig till ett alltmer industriellt och teknologiskt samhälle med västerländska förtecken. Jordbruk. I dag är antalet sysselsatta inom jordbruket ca 60 %. Konstbevattningen är mycket väl utbyggd. I landets södra delar bärgas två, ibland t.o.m. tre skördar, men totalt är bara drygt 10 % av landets yta uppodlad och produktionen täcker inte helt det stora inhemska behovet. Ris dominerar i sydöst (Kina producerar mest ris i världen), vete i nordöst, dessutom odlas majs, hirs, sojabönor, frukt och grönsaker, socker, tobak och bomull. Viktiga tillskott till jordbruksekonomin i östra Kina är svinavel, hönsskötsel och odling av silkesmask i östra Kina; på stäpperna i nordväst hålls nötboskap, får, jak m.m. Kina är en ledande fiskenation. Fisk- och skaldjursodling är vanligt i insjövatten och vid kusterna. När kommunisterna segrat 1949 socialiserades jordbruket liksom andra näringar. Jordreformen gav mark åt 300 miljoner bönder, familjejordbruken sammanfördes i kooperativ och senare till kollektiv. Från 1958 bildades folkkommuner, självförsörjande enheter (med 5 000–10 000 familjer) som inte bara svarade för jordbruket utan också för lokal småindustri, undervisning och i viss mån försvar. De upplöstes på 1980-talet och i den nya marknadsanpassade ekonomin får bönderna arrendera sina jordlotter på statskontrakt och sälja sina produkter till vem de vill (tidigare endast till staten).

Näringslivets reformer inleddes i jordbruket och det gav landsbygdens befolkning ett visst ekonomiskt försprång. Men under 1990-talets explosiva industrialisering och klippekonomi har många stadsbor snabbt blivit förmögna och klyftorna vidgas alltmer mellan stad och land och mellan de nya utvecklingszonerna och avlägsna, ekonomiskt efterblivna områden. Katastrofala översvämningar men också extrem torka utgör ständiga hot mot jordbruket och livsmedelsförsörjningen. Rationella odlingsmetoder gör att lantarbetare i miljontal blir övertaliga och söker sig till städerna i en väldig folkvandring. Social oro och ansatser till revolter på många håll påminner om att bondeuppror genom historien skakat Kina.

Peking

Peking är det svenska namnet för Beijing som det heter på kinesiska.

Peking är kinas näst största stad efter Shanghai.

Namnet betyder "den norra huvudstaden".

Peking har en yta av 17 000 km2.

Peking är sedan lång tid tillbaka Kinas politiska maktcentrum och nu har den  även blivit en finans- och industristad.

Staden har kraftiga luftföroreningar på grund av Industriutsläpp,koleldning och fint stoft från Gobiöknen.

I utkanten av staden odlas och tillverkas frukt,grönsaker,mejerivaror m.m men den odlingsbara jorden försvinner alltmer på grund av stadsbebyggelsen.

Det finns flera stora universitet och vetenskapliga forsknings enheter med bl.a. Kinas Nationalbibliotek.

Peking delas in i två stadsdelar som heter inre- och yttre staden,den inre ligger i norr och den yttre i söder.

I den inre staden ligger den förbjudna staden med kejsarpalatset. Här bodde 24 kejsare i följd under nästan 500 år. I palatset med ’’9999’’ salar levde kejsaren. Hela anläggningen omgivs av en hög mur och en vallgrav. Palatset är ett museum i dag och varje dag besöks det av ca 20000 turister.

Språk

Kinesiska är världens största språk.

Kinesiska pratas av mer än en miljard människor.

Det finns ungefär 50000 olika tecken.

Man måste kunna 2000-3000 tecken för att kunna läsa en vanlig dagstidning.

En kines med en utbildning som motsvarar svensk gymnasieutbildning kan känna igen ungefär 2500-3000 tecken.

Befolkning

Kina är världens folkrikaste land med sina 1255 miljoner invånare.

Befolkningen ökar med ungefär 12,5 miljoner varje år, bara den tillväxten är större än hela Sveriges befolkning.

I städerna bor 30 % av hela Kinas befolkning, det motsvarar ungefär 375 miljoner människor.

Folkgruppen Han är störst i Kina med 92 % av Kinas befolkning. De andra 8 % består av 55 olika minoritets grupper. Exempel på sådana grupper är mongoler och tibetaner.

Kina har obligatorisk skolgång i nio år.

På grund av den stora befolknings tillväxten har man blivit tvungen att införa ettbarnspolitiken vilket innebär att ett par bara får föda ett barn.

 

 
Kommentera
 
     
Design/kodning/planering - Jonatan Jönsson