75 artiklar, 15 användare, 205500 besök, 48591 unika

Startsida
WEBmaster
Guide
Sök blogg
Sök Bilder
Sök användare
Taggar
Slumpad blogg
Slumpad sida
Slumpad bild
Dagens Nyheter
Den Senaste
Chatt
Senaste bilderna
Mest visade
Topplista

Kategorier:
Filmer
Gambling
Musik
Skolarbeten
Spel

Kristendomen och Islam

Spridning och Splittring

 

Kristendomens spridning

Kristendomen spreds till en början bara inom Israel. Men efter Jesu död ca 33 e.kr så började apostlarna resa på missioner. Den som gjorde de mest berömda resorna var Paulus. De resorna ledde till att kristendomen spreds snabbt och då kände sig kejsaren (bl.a. kejsare Nero) hotad. Det sägs att han startade en stor brand i Rom för att få en anledning att förfölja och anklaga de kristna. Han fick med sig den större delen av riket och förbjöd religionen. De kristna blev portförbjudna från synagogorna inom romarriket. Det gjorde så att de kristna blev tvungna att tillbe kejsaren. De som vägrade blev förföljda.

 

Trots kejsarens beslut så var ca 5 % av invånarna kristna vid 200 e.kr, 100 år senare så var ca 10-20% av invånarna kristna. Detta gjorde att den inte längre kunde bli förklarad olaglig. Därför förklarade kejsare Konstantin år 313 att den skulle bli laglig. Till och med kejsaren blev kristen. Det var nu många kyrkor började byggas och religionen kunde äntligen börja spridas helt öppet.

År 391 blev kristendomen statsreligion i romarriket och 1593 blev den statsreligion i Sverige.

Idag är cirka 1.9 miljarder människor kristna.

 

Kristendomens splittring

Vid 200-talets slut så splittrades kristendomen till en östlig(grekisk) och en västlig del(latinsk). En tydlig schism år 1054 mellan biskopen i Rom (påven, väst, katolsk) och biskopen i Konstantinopel (den ekumeniske patriarken, öst, ortodox) ledde till ytterligare en uppdelning inom den kristna kyrkofamiljen: den Romersk-katolska kyrkan samt de ortodoxa kyrkorna. Det fanns 2 skäl till splittringen, lärostriden om Jesu gudomlighet samt bildstriden.

På 1500-talet så började kristendomen reformeras och delades då in en protestantisk och en katolsk del. En frontfigur under denna händelse var Martin Luther

 

Islams spridning

Allt började 630 e.kr när Muhammed fick en uppenbarelse av ängeln Gabriel. Men efter hans död så har tron förts vidare via olika profeter som utsetts till ledare.

Idag är cirka 1.2 miljarder människor muslimer vilket de som bekänner sig till islam kallar sig.

Bild:Islam by country.svg

Islam splittring

Islams båda inriktningar shiiter och sunniter grundades när Muhammed dog utan att ha utsett en ny ledare.

Shia islamerna anser att en släkting skulle väljas medan sunniterna vill ha en profet som besatt religiösa dygder. 
     
Design/kodning/planering - Jonatan Jönsson