75 artiklar, 15 användare, 205632 besök, 48703 unika

Startsida
WEBmaster
Guide
Sök blogg
Sök Bilder
Sök användare
Taggar
Slumpad blogg
Slumpad sida
Slumpad bild
Dagens Nyheter
Den Senaste
Chatt
Senaste bilderna
Mest visade
Topplista

Kategorier:
Filmer
Gambling
Musik
Skolarbeten
Spel
Skolarbeten/Datastrukturer
Admin /  Skapad: 23:24 - Tisdagen den 12 Februari 2008 / Bloggnummer: 499 / Visad 1810 gånger
Senast uppdaterad: 23:26 - Tisdagen den 12 Februari 2008 / Kommentararer är avstängda
Taggar: cplusplus

Prioritets kö

#ifndef PRIORITYQUEUE
#define PRIORITYQUEUE
#include "list.h"
template <class T>
class PriorityQueue
{
    private: // some datastructure
    List<T>list;
    public:
        PriorityQueue();
        virtual ~PriorityQueue();
        void insert(const T&item);
        void remove();
        T front() const;
        int size() const;
};
template <class T>
PriorityQueue<T>::PriorityQueue()
{

}
template <class T>
PriorityQueue<T>::~PriorityQueue()
{

}
template <class T>
void PriorityQueue<T>::insert(const T& item)
{
    int counter = 0;
    while(counter < list.size() && list.elementAt(counter) > item) counter++;
    list.insertAt(counter,item);
}
template <class T>
void PriorityQueue<T>::remove()
{
    list.removeFirst();
}
template <class T>
T PriorityQueue<T>::front() const
{
    return list.elementAt(0);
}
template <class T>
int PriorityQueue<T>::size() const
{
    return list.size();
}
#endif 
     
Design/kodning/planering - Jonatan Jönsson