75 artiklar, 15 användare, 187972 besök, 36391 unika

Startsida
WEBmaster
Guide
Sök blogg
Sök Bilder
Sök användare
Taggar
Slumpad blogg
Slumpad sida
Slumpad bild
Dagens Nyheter
Den Senaste
Chatt
Senaste bilderna
Mest visade
Topplista

Kategorier:
Filmer
Gambling
Musik
Skolarbeten
Spel
Skolarbeten/Ergonomi
Admin /  Skapad: 29-3-07 / Bloggnummer: 315 / Visad 1749 gånger

Vanliga Frågor

Uppgifter och svar:

 1. Vad menas med fysisk respektive psykosocial arbetsmiljö?

 

  • Den fysiska arbetsmiljön innebär ex. hur värme, kyla, arbetsställningar m.m. är justerat för arbetaren. Den psykosociala arbetsmiljön innebär hur stämningen är mellan kollegorna på en arbetsplats.

 

 1. Varför tror du att det förekommer mobbning? Hur kan man förebygga det?

 

  • Jag tror mobbning uppstår när två eller flera personer känner sig osäkra och vill få bekräftelse om huruvida duktiga de är. Man kan förebygga mobbning genom att ha en rättvis arbetsmiljö för alla på företaget och att se till så att alla har de väl ställt på sin fritid. Man ska försöka säga uppmuntrande ord till varandra hela tiden istället för att klaga. Ge förslag på förbättringar som kan göras innan man klagar och protesterar.

 

 1. Vad betyder ergonomi?

 

  • Ordet ergonomi kommer från de grekiska orden ergon som betyder arbete och nomia som betyder kunskap, alltså betyder ergonomi arbetskunskap.

 

 1. Hur skulle du vilja beskriva arbetsmiljön på JB i Hässleholm?

 

  • Arbetsmiljön på JB är lugn och trygg. Man känner sig säker och har alltid de hjälpredskap man vill ha samt att man får snabbt hjälp av läraren om man vill ha det. Dock är det väldigt lite växter och tavlor. De små detaljerna hade nog kunnat göra så att man kände sig mer koncentrerad och mindre stressad. Stolarna ska kunna ställas in och höjden ska kunna ändras så att långa och korta personer inte skadar ryggen eller axlarna p.g.a. det. Sådana stolar har vi inte och det är mycket dåligt. Däremot sitter man på tryggt avstånd från skärmen som är bra ur strålningssynpunkt vilket är bra.

 

 1. Hur ser din arbetsmiljö ut hemma?

 

  • Jag har en skönare stol och inget småsnack jag inreder ju rummet själv så jag kan anpassa arbetsmiljön mycket bättre där hemma. Dock är där mycket annat man kan göra så det är lätt att man blir distraherad och gör något annat.

Man får ju inte alls samma hjälp när man sitter hemma och jobbar vilket är synd.

 

 1. Beskriv den ultimata arbetsmiljön då din arbetsförmåga är som bäst.

 

  • Då ska jag ha: En riktigt skön stol som är anpassad efter min kropp. Lugn musik som jag gillar i bakgrunden, helst inget annat som kan störa men ett fönster med utsikt över en stor stad hade nog varit bra. Rätt temperatur så att man inte blir trött eller anstränger sig i onödan. Ett glas med vatten bredvid samt lite frukt som man kan äta då och då.

 

 

 1. Ser du några brister i arbetsmiljön på skolan med avseende på den tekniska arbetsmiljön?

 

  • Internet är ibland lite segt då klassrummet är fullt av elever annars är datorn bra och belysningen är bra. Många lampor har vi och det är bättre än en stark strömkälla. Vi har även många fönster så att den naturliga belysningen skiner igenom rummet.

 

 1. Hur ska man gå tillväga om man har synpunkter på sin arbetsmiljö?

 

  • Ta kontakt med skyddsombudsmannen och säga sin klagopunkt. Han går i sin tur till sin överordnade som tar kontakt med arbetsgivaren som sedan får ta itu med problemet med arbetsmiljölagen som ståndpunkt.

 

 1. Hur ska man sitta för att sitta ergonomiskt korrekt när man sitter och arbetar framför datorn?

 

  • Skrivbord

Skrivbordet måste ha rätt höjd eftersom om den inte stämmer så kan man få ryggproblem eller handledsproblem.

  • Skärmen

Man ska sitta 50 - 70 cm från bildskärmen och den ska vara märkt med en TCO märkning så att man vet att strålningen inte är farlig. Helst ska märkningen vara så ny som möjligt.

Man ska titta ner på skärmen lite och inte böja på nacken för mycket.

  • Tangentbord

Tangentbordet och musen ska inte utgöra en bredd som överstiger personens axelbredd.

  • Ljuset

Det är viktigt att man har rätt sorts belysning så att ögonen inte behöver anstränga sig för mycket eller för lite. Många små ljuskällor är bättre än en skarp lampa som lyser upp hela rummet. Naturligt ljus är bättre än elektriskt så fönster är bra att ha. Man ska se till att inget ljus faller direkt mot skärmen. Det ska absolut inte vara för mörkt eftersom man blir trött då.

 

 1. Var hittar du regler som styr dina arbetsmiljö i Sverige?

 

 

 1. Beskriv minst tre sätt att minska stress.

 

  • Man ska prioritera arbetsuppgifter, träna regelbundet samt ska man socialisera med sina kollegor så att stämningen på arbetsplatsen blir god.

 

 1. Hur kan du förebygga muskelspänningar i kroppen?
  • Man ska böja på knäna när man ska göra tunga lyft så att man inte får ryggskador. Man ska träna regelbundet så att man inte blir försvagad och lealös i musklerna.

Man ska se till så att man sover ordentligt så att man orkar med att jobba hela dagen.

Källförteckning:

 

Det utdelade papperet.

www.av.se

www.musarm.org

 

Svar av: Jonatan Jönsson
Kommentera
 
     
Design/kodning/planering - Jonatan Jönsson